dr. n. med. Ewa Kedzierska-Zarzycka

lekarz spec. psychiatra dzieci i młodzieży oraz spec. pediatra
Katowice

Posiada doktorat i specjalizację II stopnia w zakresie pediatrii, specjalizację drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Studia magisterskie skończyła na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kursy doskonalące psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

W zawodzie pracuje od 1970 roku. Posiada doświadczenie kliniczne w zakresie pediatrii oraz doświadczenie  w zakresie psychiatrii dzieci  i młodzieży w wojewódzkiej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.