mgr Emanuela Żukowska

psycholog Katowice

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach ze specjalnością psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Feniks oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi oraz z pacjentami dorosłymi głównie z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami osobowości. Dodatkowo zajmuje się współprowadzeniem grup terapeutycznch dla młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Jest w trakcie poszerzania swojej wiedzy z zakresu terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które w 2013 roku rozpoczęło współpracę merytoryczno-szkoleniową z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA), którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg, światowej sławy psychoanalityk, specjalizujący się w psychoterapii zaburzeń osobowości. Zawodowo zajmuje się również psychologią biznesu jako mgr Zarządzania w zawodzie Managera Biznesu. Jako Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej, przez wiele lat solistka baletu w teatrze muzycznym prowadzi zajęcia z zakresu choreoterapii i terapii ruchem. Związana była także z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Stypendystka Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.