Działania redukujące ryzyko infekcji covid-19 w CZP Tychy

  1. Wstęp

W całej Europie narasta kolejna fala pandemii. Z jednej strony rośnie liczba zakażeń, z drugiej w krajach o wysokim wszczepieniu nie ma dużego wzrostu śmiertelności, tj. najbardziej wymiernego wskaźnika nasilenia epidemii.

 

Szczepionka nie chroni w pełni przez zachorowaniem i zgonem, ale znacznie redukuje ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci. Z uwagi potrzebę ograniczenia ryzyka infekcji wśród pacjentów Centrum, ale i pracowników, która może skutkować niemożnością udzielania świadczeń wprowadzamy ograniczenia korzystania z usług poradni przez osoby nie posiadające certyfikatu szczepienia, negatywnego wyniku testu oraz certyfikatu ozdrowieńca (do pobrania z pacjent.gov.pl, certyfikat szczepienia na podstawie ewuś)*.

 

Pacjentom niezaszczepionym oferujemy możliwość kontaktu zdalnego za pomocą wideokomunikatora (skype, whatsapp, zoom). 

 

Grupy terapeutyczne:

  1. Do grup kwalifikowani są wyłącznie pacjenci mający pełne szczepienie (w systemie oznaczeni zieloną kropką)
  2. Osoby będące w kolejce, a nie posiadające ważnego szczepienia zachowują swoje miejsce w kolejce i w mogą zostać przyjęci po uzyskaniu 

 

Porady indywidualne:

  1. Tylko pierwsza wizyta – może się odbyć w Centrum niezależnie od statusu zaszczepienia
  2. Wizyty kolejne – kontrolne, wymagane do kontynuacji leczenia – wyłącznie dla zaszczepionych.

Ważne: nadal stosujemy wszelkie wcześniejsze obostrzenia: maseczki (ale nie przyłbice, bo ich wartość bez maseczki jest minimalna), pomiar temperatury, wietrzenie itp. 

 

Uwagi: