Diagnoza i terapia FAS/FASD w czasie pandemii w CZP Tychy.

Smoking and drinking during pregnancy

FAS/FASD to skrót od Fetal Alcohol Syndrom / Fetal Alcohol Spectrum Disorder i oznacza płodowy zespół alkoholowy / Spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych

  1. Diagnostyka zaburzeń rozwojowych FAS/FASD – z zastosowaniem reżimu sanitarnego:
  • Podczas badania w Centrum zbierane będą tylko niezbędne informacje i pomiary (w tym fotografia), tak żeby skrócić czas kontaktu do minimum. Pogłębione analizy dokumentów dostarczonych przez pacjenta będą odbywać się po wizycie, wystawiona będzie pisemna szczegółowa opinia.
  • Preferowane przesyłanie skanów dokumentów (ankieta, książeczka zdrowia dziecka, wyniki istotnych badań – neurologicznych, psychologicznych itp.) drogą mailową, e-mail: tychy@czpfeniks.pl
  • Na wizytę zgłasza się jeden opiekun z dzieckiem. Przed wejściem do gabinetu dziecko i opiekun poddają się pomiarowi temperatury (termometr zbliżeniowy), osoby wchodzące wraz z dzieckiem odkażają ręce. Dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni i objawami infekcji nie będą badane.
  • Rodzic do gabinetu przynosi tylko niezbędne dokumenty – torby i inne rzeczy prosimy pozostawić w samochodzie.
  • Płatność wyłącznie przelewem przed konsultacją – w kwocie 300 zł.
  • Pacjentom nie wolno dotykać żadnych klamek (drzwi będzie otwierał personel) ani przedmiotów, oraz podawać ręki specjalistom.

Do czasu zakończenia pandemii nie wykonujemy żadnych badań wymagających dłuższego kontaktu ani żadnych działań które przedłużają pobyt pacjenta w gabinecie. 

  1. Rodzinne konsultacje terapeutyczne w formie bezpośredniego kontaktu zostają zawieszone na czas pandemii. Konsultacje on-line, koszt 170 zł/50 min
  1. Indywidualne konsultacje on-line z obszaru traumy (dzieci i dorośli), praca metodą Doświadczenia Somatycznego (Somatic Experiencing, dr Peter Levine) – 170 zł/50 min.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym FAS/FASD.