mgr Bartosz Hubicki

psycholog seksuolog, psychoterapeuta, edukator seksualny

Absolwent psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej organizowanych przez Uniwersytet SWPS w Katowicach posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Obecnie jest w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Odbywał staże kliniczne w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Uczestniczył w szkoleniach dla profesjonalistów, między innymi:

  • Seksualność osób dorosłych
  • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży
  • Genogram w procesie terapii
  • Praca z genogramem
  • Kurs edukatora seksualnego
  • Wywiad seksuologiczny z mężczyzną

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię seksuologiczną osób dorosłych.