mgr Barbara Płonka

psychoterapeuta, terapeuta par, małżeństw, rodzin
Gliwice Młyńska 8
(dawniej Raciborska 13)

Ukończyła pedagogikę o specjalności Praca Socjalna i Opiekuńczo – Wychowawcza; całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie systemowej terapii rodzin; całościowe 4 – letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Od 2011 roku wykonuje pracę pedagogiczną, a od 2018 roku pracę psychoterapeutyczną.

Pracuje terapeutycznie z pacjentami indywidualnymi, parami, małżeństwami i rodzinami. Zdobywała też doświadczenie w prowadzaniu grup psychoterapeutycznych podczas realizowanego stażu w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, jak i zajmowanego stanowiska psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Al-MED w Wodzisławiu Śląskim. Od 2010 roku pracuje w różnych placówkach wpierających dzieci, młodzież i rodziny. Zajmując stanowisko młodszego wychowawcy w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach mogła zdobyć doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z różnego rodzaju problemami społecznymi. Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach na różnych etapach edukacyjnych wiąże się z tym, iż regularnie spotyka się z osobami borykającymi się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Swoje doświadczenie w pracy z rodzinami zdobywała pełniąc funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, pracując w „Fundacji Nadzieja dla Rodzin” oraz pełniąc funkcję kuratora sądowego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

W pracy terapeutycznej szczególnie ważny jest dla niej kontekst rodzinny, jednak korzysta z różnych nurtów psychoterapii. Regularnie korzysta z superwizji pracy z pacjentami prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zawodowo interesuje się psychoterapią rodzinną i małżeńską, psychoterapią indywidualną oraz grupową. Poza pracą lubi tańczyć i podróżować.