mgr Anna Rojewska – Nowak

choreoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy
Gliwice Młyńska 8
(dawniej Raciborska 13)

Od 2003 roku pracuje w zawodzie. Swoje doświadczenie zdobywała w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach (zajęcia choreoterapeutyczne), w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (zajęcia z elementami choreoterapii), na Psychiatrycznych Oddziałach Pobytu Dziennego Feniks w Gliwicach, Zabrzu i Sosnowcu (zajęcia psychoruchowe z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zakresu terapii tańcem i ruchem), w MDS Centrum Wsparcia Biznesowego (prowadzenie sesji choreoterapii z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w Węgierskiej Górce),
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich (prowadzenie sesji choreoterapii z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym), Domu Pomocy Społecznej „Bursztyn” w Kończycach Małych (przeprowadzenie grupowych sesji arteterapii i muzykoterapii), Ekumenicznym Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” w Katowicach (prowadzenie grupowych sesji warsztatowych tańca rozwojowego, dramy oraz sztuk wizualnych dla uczestników Klubu zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz uczestników Klubu seniora), w Centrum Terapii i Edukacji w Świętochłowicach (prowadzenie cotygodniowych warsztatów rozwojowych grupowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w Miejskim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej (prowadzenie regularnych grupowych sesji arteterapii (terapii tańcem i ruchem), w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” Centrum Zdrowia Psychicznego w Gliwicach (prowadzenie sesji arteterapii/ choreoterapii w formie grupowej, terapii rodzinnej z osobami dorosłymi oraz sesje z zakresu terapii tańcem i ruchem w formie indywidualnej).

Ukończyła następujące kursy:
Trening świadomości ciała, myśli, emocji, relacji w oparciu o technikę Laban Bartenieff Movement System, Szkolenie z rytmów rozwojowych, Cykl warsztatów Taniec i terapia Gestalt na basie Life/Art Process® Anny Halprin, Zastosowanie dramaterapii w pracy klinicznej. Terapeuta w kontakcie ze swoją kreatywnością . Alicja z Krainy Czarów – na styku dwóch rzeczywistości , dystans i zaangażowanie, Zastosowanie sztuki walki z kijami w pracy terapeutycznej, Warsztat ekspresji twórczej. Ekspresja ciała, Warsztat arteterapii: muzykoterapia, teatroterapia, terapia przez sztuki plastyczne, Szkolenie choreoterapii, doświadczanie ciężaru, Quisy Quatrone Metoda Feldenkraisa. ATM – Świadomość Poprzez Ruch, Warsztat Terapii Tańcem w aspekcie zaburzeń psychosomatycznych w zakresie odżywiania, Anatomia i fizjologia doświadczalna w pracy z ciałem, Warsztat dramaterapii – konferencja UP im. KEN , Warsztat „Ekspresja, odwaga, jasność, forma”, Warsztat choreoterapii – konferencja, Warsztaty „Podstawy choreoterapii – terapii tańcem dla terapeutów, Warsztaty „Sygnały i symptomy ciała, a style charakteru” , Warsztaty „Life/Art. Proces – metoda Anny Halprin. Taniec i Gestalt – odkrywanie uzdrawiającego potencjału w artystycznej ekspresji”, Warsztaty choreoterapeutyczne, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, Warsztaty choreoterapeutyczne, Warsztaty „Podróż w nieświadome. Ruch autentyczny. Teoria i praktyka”, Warsztaty „Świadomość ciała. Metoda Feldenkraisa” , Warsztaty „Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie. Terapia tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych, Warsztaty „Fokus: Ciało. Witalność, siła, przepływ w improwizacji tanecznej i pracy z ciałem” Warsztat „Muzyka w terapii”, Warsztaty pt. „Terapia tańcem w aspekcie Kreacji Dynamicznej – psycho – edukacyjny trening terapeutyczny”, Warsztaty Muzykoterapeutyczne z zakresu „Mobilnej Rekreacji Muzycznej”, Warsztaty „Cztery pory roku – pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, Warsztaty psychologiczne pt. „Podstawy psychoterapii tańcem i ruchem”, Warsztaty „Terapii przez ruch”, Szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, Warsztaty „Tańca integracyjnego”, Warsztaty „Terapii przez ruch”, Warsztaty z rehabilitacji pacjentów chorujących na schizofrenię, Warsztaty „Terapii przez ruch”.

Pracuje pod superwizją. Autorka techniki pracy terapeutycznej Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego. Jako pierwsza terapeutka wprowadziła granice kontaktu dotykowego i przekierowała ruch i taniec do wyobraźni. Prowadzi choreoterapię rodzinną, grupową i indywidualną. Dzięki swojej technice stworzyła bezpieczną przestrzeń na doświadczanie terapii dla wszystkich osób, które maja trudności z uwagi na ograniczenia płynące z aparatu ruchowego, bądź też innych towarzyszących chorób somatycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stwowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros, Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Certyfikowany Edukator Arteterapii nr.30/2015.

Zawodowo interesuje się choreoterapią, psychoterapią tańcem z perspektywy relacji z obiektem, psychiatrią, psychoterapią psychodynamiczną, pracą badawczą i edukacyjną z zakresu autorskiej techniki pracy terapeutycznej „Improwizacje psychomotyryczne tańca wewnętrznego”. Jej motto życiowe brzmi: „Prawdziwą sztuką jest pozostać sobą  i życzę każdemu aby mógł sobie na to pozwolić”.