Mgr Anna Kaźmierczyk

psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii rodzin, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta (SNP PTP nr 564), specjalista terapii rodzin, Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone całościowe 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończone uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Specjalista terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapii małżeństw i par, zaburzeń odżywiania. Stale rozwija się i podnosi swoje kompetencje i umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu psychoterapeuty. Ukończyła Szkolenie Podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny”, Podstawowy Kurs Psychoterapii Eriksonowskiej w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie i Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńska, par oraz indywidualną dorosłych i młodzieży. Przez 12 lat pracowała w Poradni „Partner” w Gliwicach.
Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.