Mgr Anna Jeznacka

neurologopeda

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii Uniwersytetu Śląskiego, a także logopedii oraz przygotowania pedagogicznego. W trakcie studiów podyplomowych Integracji Sensorycznej I i II stopnia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu filologii języka angielskiego o specjalności tłumaczeniowej.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi przedszkolnymi i młodszą młodzieżą szkolną w zakresie zaburzeń artykulacyjnych, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy powstałych w wyniku deficytów neurologicznych oraz dorosłymi w zakresie zaburzeń mowy powstałych w wyniku neurologicznych incydentów i deficytów (udary, guzy mózgów i chorób otępiennych).