mgr Aleksandra Grudzień

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
Tychy

Absolwentka psychologii (ze specjalnością kliniczną i sądową) oraz prawa Uniwersytetu Śląskiego. Poza pełnym szkoleniem psychoterapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej oraz negocjacji  i mediacji. Aktualnie realizuje program specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej chorób psychicznych. Ukończyła szkolenia z zakresu metod diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, terapii zaburzeń seksualnych, rozwoju psychoseksualnego człowieka, a nadto z zakresu mediacji rodzinnych zgodnie ze standardami  European Forum for Training and Reaserch Family Mediation zakończone certyfikatem.

Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, placówkach oświatowych oraz służbie zdrowia. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną i sądową, seksuologią kliniczną i sądową, psychoterapią par  i małżeństw, systemową terapią rodzin.

W Poradni Zdrowia Psychicznego CZP Feniks w Tychach zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych, par i rodzin łącząc podejścia psychodynamiczne i systemowe. Korzysta również z innych metod, technik i form terapii dostosowując styl pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów.  Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, nastroju, lękowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną oraz odżywiania, a także będących w kryzysach rozwojowych i uwikłanych w konflikty rodzinne.

W Poradni Seksuologicznej pracuje z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych z rozwojem psychoseksualnym, dysfunkcji seksualnych, zaburzeń identyfikacji płciowej, a także preferencji seksualnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Psychiatrycznego i Psychologicznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.