Aktualizacja. Zmiana procedur w naszych ośrodkach.

zmiana procedur

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz rekomendacjami nfz-u informujemy Państwa o zmianie procedur w naszym ośrodku:

1) Zawieszamy wszystkie grupy terapeutyczne oddziałowe i ambulatoryjne NFZ.

2) Wykonujemy lekarskie e-wizyty  NFZ pacjentom, którzy kontynuują leczenie ambulatoryjne w naszych ośrodkach (należy przez to rozumieć również pacjentów wypisanych z oddziałów dziennych z zawieszonych grup terapeutycznych).

3) Wykonujemy e-wizyty komercyjne lekarskie i psychologiczne wobec wszystkich chętnych pacjentów (nowi pacjenci i kontynuujący leczenie pacjenci). Wszystkie świadczenia wykonywane są za pośrednictwem środków teleinformatycznych (telefon, skype, whatsapp).

4) Wykonujemy świadczenie lekarskie NFZ wobec nowych pacjentów (skype, whatsapp, telefon).

5) Wykonujemy porady psychologiczne i sesje psychoterapii na NFZ 

6) Nie przyjmujemy pacjentów w ośrodku. Dopuszczalne są wyjątkowo wizyty lekarskie w uzasadnionych sytuacjach medycznych, uzgodnione z lekarzem przyjmującym.

7) E-wizyty obejmują porady terapeutyczne, kontrolne, sesje psychoterapii, wydawanie zaświadczeń, skierowań, e-recept.

8)  E-wizyty komercyjne są płatne z góry za pomocą systemu płatności internetowych (pacjent dostaje sms i e-maila z linkiem do strony, na której będzie mógł dokonać płatności za pomocą blika lub przelewu online), bez konieczności osobistego kontaktu z ośrodkiem i rejestracją.

9) Wszystkich już zarejestrowanych pacjentów rejestracja informuje o zmianie sposobu realizowania wizyty.