mgr Agnieszka Basiaga

terapeuta zajęciowy i środowiskowy
Zabrze

Jest psychoterapeutą w trakcie Całościowego Czteroletniego Kursu Terapeutycznego Przygotowującego do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (podejście psychodynamiczne i I stopień psychodramy – Europejski Instytut Psychodramy). Posiada wykształcenie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywała w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Psychiatrii w Katowicach i Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne, lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości i w kryzysach osobistych.

Pomaga osobom dorosłym poszukującym siebie, sensu życia i swojej drogi. Zaprasza osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, w kryzysach partnerskich oraz życiowych. Osoby cierpiące z powodu: żałoby, stanów lękowych, depresji, nerwic oraz zaburzeń osobowości.

Nieustannie pogłębia swoje kompetencje, uczestnicząc w wolontariatach oraz licznych szkoleniach i konferencjach. Pracuje zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.