Psychiatria

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Tychach składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Rozwój cywilizacji niesie oprócz postępu także szereg zagrożeń dla społeczeństwa w tym dla kondycji psychicznej człowieka. Gwałtowne zmiany społeczne powodują napięcia i kryzysy osobiste, rodzinne czasem dotykające całych grup społecznych, przybierają one czasem postać kryzysu psychicznego mogą być czynnikiem inicjującym poważne zaburzenia psychiczne. Odpowiedzią na te zagrożenia jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego i organizowane w myśl jego założeń centra zdrowia psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach oferuje kompleksową opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rozbudowana struktura centrum pozwala na zachowanie ciągłości i różnorodności oddziaływań leczniczych dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

W poradniach prowadzona jest diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi. Obejmują one porady lekarskie, pomoc psychologiczną w tym psychoterapię, psychoterapię grupową, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację, interwencje środowiskowe.

Dla prawidłowego funkcjonowania centrum zdrowia psychicznego niezbędna jest współpraca ze środowiskiem medycznym, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami samopomocowymi. Szczególnie istotna jest w regionie koordynacja pomocy dla pacjentów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i jednostkami opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej i stacjonarnej (poradnie zdrowia psychicznego, oddziały i szpitale psychiatryczne).

Metody pracy z pacjentem:

 • porady lekarskie (psychiatra)
 • porady psychologiczne (psycholog)
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna i grupowa (psychoterapeuta)
 • farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), stabilzujące nastrój, przeciw otępienne (choroba Alzheimera))
 • psychoedukacja
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • wsparcie dla rodzin
 • interwencje środowiskowe
 • konsultacje lekarzy innych specjalizacji

Najczęstsze problemy zdrowotne w praktyce psychiatrycznej:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe (np. nerwica, napady paniki, ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • schizofrenia i schorzenia pokrewne (np. urojeniowe)
 • zaburzenia nastroju: choroba afektywna jedno i dwubiegunowa (hipomania, mania i depresja)
 • schorzenia dotyczące pamięci: ciężkie (otępienia, np. choroba Alzheimera czy otępienie naczyniowe) i łagodne (łagodne zaburzenia funkcji poznawczych.
 • uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioranlne (np. od hazardu, seksu czy internetu).

Z porad psychiatrów i psychoterapeutów w CZP Tychy korzystają pacjenci z miasta Tychy oraz okolicznych miejscowości: Bieruń, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Oświęcim, Pszczyna, Żory.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zespół Leczenia Środowiskowego