Psychiatria

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Gliwicki Ośrodek przy ul. Raciborskiej 13 składa się z Oddziału Dziennego Zaburzeń Afektywnych, Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic oraz z Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Leczenie w Dziennym Oddziale Zaburzeń Afektywnych (DOLZA) odbywa się w grupie terapeutycznej. Zawiera w sobie leczenie za pomocą tradycyjnych sesji dyskusyjnych prowadzonych w paradygmacie psychodynamicznym oraz choreoterapii. Spotkania w każdej  z grup odbywają się codziennie, przez okres 12 tygodni. Grupy są mieszane (kobiety  i mężczyźni). Osobom leczącym się na oddziale przysługuje zwolnienie lekarskie na czas trwania terapii grupowej. Istnieje również możliwość uczestniczenia w terapii dla osób chcących pozostać aktywnymi zawodowo.

Oferta grupy południowej kierowana jest do osób po 50-tym roku życia, przeżywających trudności emocjonalne w związku z aktualną sytuacją życiową, kryzys życiowy, trudności w adaptacji do etapu życiowego w jakim się znalazły. Jest to jedna z niewielu na Śląsku tego typu oferta psychoterapeutyczna kierowana do osób starszych. 

Oferta grupy porannej kierowana jest do osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu z racji stanów lękowych, depresyjnych, objawów somatycznych,  niesatysfakcjonujących relacji z bliskimi.

Oddział pracuje w godzinach, od 8.00 do 14.00

Kwalifikacja do terapii grupowej odbywa się po konsultacjach psychologiem oraz spotkaniu z lekarzem psychiatrą.

Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach). 

W PZP pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, a także psychologa oraz psychoterapeuty. 

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poradnia Leczenia Nerwic oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną; zaburzeń snu; przewlekłych stanów lękowych; fobii; stanów leku napadowego; stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi; zaburzenia odżywiana; zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych