Mgr Paulina Klukowska

psycholog, psychoterapeuta i praktyk uważności (mindfulness & compassion)

psycholog, psychoterapeuta i praktyk uważności (mindfulness & compassion)

Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej będąc w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jest członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association For Behavioural And Cognitive Therapies. Jest inicjatorem i organizatorem projektów #MindLajf oraz Jesień Mindfulness na śląsku: wrzesień-grudzień 2019/I Edycja. Jest pasjonatką trzeciej fali CBT (głównie MBCT, ACT, Terapii schematów). Ukończyła m.in. I stopień (12-tygodniowy) i II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii,  MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

OBSZARY PRACY ZAWODOWEJ: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO; Szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów GoWork.pl; Otwarta Praktyka Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach; Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu; Psychoterapia indywidualna oraz grupowa terapia i profilaktyka nawrotów w ujęciu MBCT – w Poznawczo.pl  w Gliwicach i Katowicach. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na ppiro.pl