Mgr Monika Wicha-Koniew

psychoterapeuta, pedagog

psychoterapeuta, pedagog

Ukończyła pedagogikę (resocjalizacja z profilaktyką społeczną). W Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks pracuje od 2019 roku.

Skończone kursy: psychoterapeuta w procesie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii (kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), specjalista psychoterapii uzależnień (Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Od 2009 roku pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi takich trudności jak zaburzenia psychiczne, stany psychotyczne, stany depresyjne, zaburzenia osobowości, nerwice, uzależnienia (w tym behawioralne). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie na oddziale terapii długoterminowej dla pacjentów z podwójna diagnozą (współwystępowanie zaburzeń psychicznych oraz uzależnień) w Gliwicach. Współprowadziła warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, prowadziła konsultacje w Izbie Wytrzeźwień oraz pełniła służbę kuratora ds karnych.

Zainteresowania zawodowe: odporność psychiczna, praca z ciałem (w tym trening uważności), praca z archetypami, snami, przekazem kulturowym i międzypokoleniowym.