Martyna Cembrzyńska

Psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: logopedia i oligofrenopedagogika.

Specjalizuje się w terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, ze spektrum autyzmu, depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami wychowawczymi, nadpobudliwych psychoruchowo.

Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe, m.in. Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia relaksacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe sensoryczno-plastyczno-ruchowe, treningi koncentracji uwagi, zajęcia rozwijające sferę emocjonalną. Wspiera rodziców w codziennych trudnościach wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji, psychoedukację, warsztaty. W pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele różnorodnych technik i metod dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów.