Mgr Magdalena Czernek – Malik

psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Ukończyła specjalistyczne szkolenia kliniczne i terapeutyczne:

 • Studia Podyplomowe – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (Certyfikat Nr 536)
 • szkolenie Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole
 • szkolenie Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi
 • szkolenie Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i terapia
 • szkolenie Zaburzenia psychiczne w okresie okołoporodowym – diagnoza i terapia
 • szkolenie Diagnoza kliniczna DSM-5
 • szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton
 • szkolenie Rozwój funkcji uwagi i ich diagnoza
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa

Specjalistyczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem:

 • szkolenie Techniki SAZ w pracy z grupą
 • szkolenie Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • szkolenie Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • szkolenie Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej
 • szkolenie Tworzenie środowiska terapeutycznego
 • kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Konferencje naukowo-metodyczne:

 • Seksoholizm jako źródło zagrożeń społecznych, w tym zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych (2017)
 • Zaburzenia emocjonalne i lękowe u dzieci i młodzieży (2014)
 • Zarządzanie Wartością Organizacji – Wyzwania Polskiej Przedsiębiorczości (2009)

Ukończyła staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Skończyła staż w zakresie terapii behawioralnej w Ambulatorium Terapii Behawioralnej przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej: konsultacje diagnostyczne oraz terapeutyczno-instruktażowe; w zakresie terapii behawioralnej w Filii Nr 1SP Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie. W Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks pracuje jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Zawodowo interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w psychoterapii, pracą terapeutyczną z adolescentami i dorosłymi z diagnozą zespołu Aspergera. Poza pracą lubi górskie wędrówki i taniec.

Jej motto życiowe brzmi:Wielu ludzi w nas mieszka (…) wiele ludzkich historii, które już minęły i wiele, które dopiero się zaczną. Jeśli się uważnie wsłuchacie, to zobaczycie, że powietrze jest pełne śmiechu. Ludzie kryją w sobie wielką tajemnicę./ B. Okri