Lek. Łukasz Romanowski

specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach (2011). W latach 2012-2017 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. W polu szczególnych zainteresowań – formy lecznictwa alternatywne wobec hospitalizacji całodobowej, zastosowanie nowych technologii w medycynie, diagnostyka i terapia zaburzeń afektywnych.

W CZP Tychy dr Romanowski pracuje w Zespole Lecznictwa Środowiskowego w ramach kontraktu z NFZ oraz prowadzi swoją prywatną praktykę.