Bartosz Jaros

rejestrator medyczny

Interesuje się tworzeniem muzyki, filozofią, klasyką kinematografii, literaturą, opieką nad zwierzętami, nowinkami ze świata technologii. Jego motto życiowe brzmi: „A gdyby ktoś dla swej nauki przeszedł przez ogień – czegóż to dowodzi? Zaprawdę, więcej to waży, gdy własna nauka rodzi się z własnego żaru”.