Anna Rojewska – Nowak

choreoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy

Od 17 lat pracuje w zawodzie. Swoje doświadczenie zdobywała w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach (zajęcia choreoterapeutyczne), w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (zajęcia z elementami choreoterapii), na Psychiatrycznych Oddziałach Pobytu Dziennego Feniks w Gliwicach, Zabrzu i Sosnowcu (zajęcia psychoruchowe z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zakresu terapii tańcem i ruchem), w MDS Centrum Wsparcia Biznesowego (prowadzenie sesji choreoterapii z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w Węgierskiej Górce),
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich (prowadzenie sesji choreoterapii z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym), Domu Pomocy Społecznej „Bursztyn” w Kończycach Małych (przeprowadzenie grupowych sesji arteterapii i muzykoterapii), Ekumenicznym Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” w Katowicach (prowadzenie grupowych sesji warsztatowych tańca rozwojowego, dramy oraz sztuk wizualnych dla uczestników Klubu zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz uczestników Klubu seniora), w Centrum Terapii i Edukacji w Świętochłowicach (prowadzenie cotygodniowych warsztatów rozwojowych grupowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w Miejskim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej (prowadzenie regularnych grupowych sesji arteterapii (terapii tańcem i ruchem), w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” Centrum Zdrowia Psychicznego w Gliwicach (prowadzenie sesji arteterapii/ choreoterapii w formie grupowej, terapii rodzinnej z osobami dorosłymi oraz sesje z zakresu terapii tańcem i ruchem w formie indywidualnej).

Skończone kursy:
Trening świadomości ciała, myśli, emocji, relacji w oparciu o technikę Laban Bartenieff Movement System, Szkolenie z rytmów rozwojowych, Cykl warsztatów Taniec i terapia Gestalt na basie Life/Art Process® Anny Halprin, Zastosowanie dramaterapii w pracy klinicznej. Terapeuta w kontakcie ze swoją kreatywnością . Alicja z Krainy Czarów – na styku dwóch rzeczywistości , dystans i zaangażowanie, Zastosowanie sztuki walki z kijami w pracy terapeutycznej, Warsztat ekspresji twórczej. Ekspresja ciała, Warsztat arteterapii: muzykoterapia, teatroterapia, terapia przez sztuki plastyczne, Szkolenie choreoterapii, doświadczanie ciężaru, Quisy Quatrone Metoda Feldenkraisa. ATM – Świadomość Poprzez Ruch, Warsztat Terapii Tańcem w aspekcie zaburzeń psychosomatycznych w zakresie odżywiania, Anatomia i fizjologia doświadczalna w pracy z ciałem, Warsztat dramaterapii – konferencja UP im. KEN , Warsztat „Ekspresja, odwaga, jasność, forma”, Warsztat choreoterapii – konferencja, Warsztaty „Podstawy choreoterapii – terapii tańcem dla terapeutów, Warsztaty „Sygnały i symptomy ciała, a style charakteru” , Warsztaty „Life/Art. Proces – metoda Anny Halprin. Taniec i Gestalt – odkrywanie uzdrawiającego potencjału w artystycznej ekspresji”, Warsztaty choreoterapeutyczne, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, Warsztaty choreoterapeutyczne, Warsztaty „Podróż w nieświadome. Ruch autentyczny. Teoria i praktyka”, Warsztaty „Świadomość ciała. Metoda Feldenkraisa” , Warsztaty „Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie. Terapia tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych, Warsztaty „Fokus: Ciało. Witalność, siła, przepływ w improwizacji tanecznej i pracy z ciałem” Warsztat „Muzyka w terapii”, Warsztaty pt. „Terapia tańcem w aspekcie Kreacji Dynamicznej – psycho – edukacyjny trening terapeutyczny”, Warsztaty Muzykoterapeutyczne z zakresu „Mobilnej Rekreacji Muzycznej”, Warsztaty „Cztery pory roku – pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, Warsztaty psychologiczne pt. „Podstawy psychoterapii tańcem i ruchem”, Warsztaty „Terapii przez ruch”, Szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, Warsztaty „Tańca integracyjnego”, Warsztaty „Terapii przez ruch”, Warsztaty z rehabilitacji pacjentów chorujących na schizofrenię, Warsztaty „Terapii przez ruch”.

Pracuje pod superwizją. Autorka techniki pracy terapeutycznej Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego. Jako pierwsza terapeutka wprowadziła granice kontaktu dotykowego. Prowadzi choreoterapię rodzinną, grupową i indywidualną. Dzięki swojej technice stworzyła bezpieczną przestrzeń na doświadczanie terapii dla wszystkich osób, które maja trudności z uwagi na ograniczenia płynące z aparatu ruchowego, bądź też innych towarzyszących chorób somatycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stwowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros, Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Certyfikowany Edukator Arteterapii nr.30/2015.

Zawodowo interesuje się choreoterapią, psychoterapią tańcem z perspektywy relacji z obiektem, psychiatrią, psychoterapią psychodynamiczną, pracą badawczą i edukacyjną z zakresu autorskiej techniki pracy terapeutycznej „Improwizacje psychomotyryczne tańca wewnętrznego”. Jej motto życiowe brzmi: „Prawdziwą sztuką jest pozostać sobą  i życzę każdemu aby mógł sobie na to pozwolić”.