Anna Kaźmierczyk

Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta (SNP PTP nr 564), specjalista terapii rodzin, Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone całościowe 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończone uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Specjalista terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapii małżeństw i par, zaburzeń odżywiania. Stale rozwija się i podnosi swoje kompetencje i umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu psychoterapeuty. Ukończyła Szkolenie Podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny”, Podstawowy Kurs Psychoterapii Eriksonowskiej w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie i Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńska, par oraz indywidualną dorosłych i młodzieży. Przez 12 lat pracowała w Poradni „Partner” w Gliwicach, od 5 prowadzi własną praktykę w Gabinecie Psychoterapii.
Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.