Mgr Agnieszka Tendyra

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), dialektyczno–behawioralnej (DBT) oraz terapii schematu. W metodach tych ceni zarówno udowodnioną skuteczność, jak i relację terapeutyczną opartą na współpracy między terapeutą i pacjentem.

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną, studiów podyplomowych z zakresu psychologii zmian postaw i zachowań oraz kilkudziesięciu certyfikowanych szkoleń specjalistycznych. Obecnie w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz terapię osób dorosłych i młodzieży zmagających się z trudnościami życiowymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, zaburzeniami osobowości, doświadczonych traumatycznymi wydarzeniami oraz w trakcie różnego rodzaju kryzysów (m.in. choroby, żałoby). Mając świadomość niepowtarzalności problemów, które dotykają człowieka na różnych etapach życia maksymalnie dostosowuje metody swojej pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno–Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W swojej praktyce kieruje się zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem zespołu konsultacyjnego DBT. Uczestniczy w procesie wprowadzania do Polski programu wsparcia i treningu dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza Family Connections.